OSZCZĘDNOŚCI DLA TWOJEGO DZIECKA

OSZCZĘDNOŚCI DLA TWOJEGO DZIECKA

Ponad 70,7 proc. współczesnych rodziców oszczędza na przyszłość swojego dziecka, a 67,1 proc. deklaruje, iż robi to regularnie, każdego miesiąca. Najczęściej gromadzimy środki finansowe na edukację np. studia (54,6 proc.), ale 43,2 proc. respondentów przyznaje, że oszczędza także na szczepienia, wakacje, wyprawki szkolne czy kursy językowe. Większość ankietowanych – 83,6 proc., na zabezpieczenie finansowej przyszłości dziecka decyduje się już w momencie jego narodzin.
To tylko niektóre dane wynikające z ankiety zrealizowanej przez naszą firmę przy okazji przypadającego na 31. października Światowego Dnia Oszczędzania.

Ankieta miała na celu uzyskanie informacji, czy/w jaki sposób współcześni rodzice oszczędzają na przyszłość swoich dzieci. Badanie było anonimowe, przeprowadzane za pośrednictwem Internetu
w terminie: 13 października – 21 października 2015 r. W badaniu udział wzięli losowo wybrani rodzice (bez rozróżnienia na płeć), łącznie: 324 osoby, bez ograniczeń terytorialnych.

Na pytanie: Czy oszczędzasz na przyszłość Twojego dziecka? 70,7% odpowiedziało TAK. Pozostałe osoby odpowiedziały NIE i w tym momencie zakończyły uzupełnianie ankiety, przesyłając jej wyniki.

W pytaniu: Na jaki cel oszczędzasz? możliwy był wybór wielokrotny. 124 respondentów odpowiedziało: NA EDUKACJĘ (NP.STUDIA), co stanowi 54,6%. NA MIESZKANIE DLA DZIECKA zbiera 26,4%, NA WIĘKSZE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIECKIEM (szczepienia, wakacje, wyprawka szkolna, kursy językowe itp.) oszczędza aż 43,2%.

Wśród odpowiedzi INNE znalazły się: „dziecko samo zdecyduje na co” (4 osoby) „po prostu odkładam pieniądze, jakie dziecko dostaje przy różnych okazjach” (1 osoba), „stomatolog” (1 osoba), „przyszłość” (2 osoby), „na droższe zabawki” (1 osoba).

Na pytanie: Od kiedy oszczędzasz? aż 184 ankietowanych odpowiedziało: OD URODZENIA DZIECKA, co stanowi 83,6% oszczędzających w ogóle.

W odpowiedziach INNE znalazły się także: „od ukończenia 1 roku” (4 osoby), „długo przed zajściem
w ciążę
” (1 osoba),”od momentu zajścia w ciążę” (1 osoba), „od kiedy zaczęłam planować ciążę”
(1 osoba), „od rozpoczęcia edukacji szkolnej” (1 osoba), „parę miesięcy przed zajściem w ciążę”
(2 osoby), „ w trakcie ciąży” (2 osoby).

Do kiedy planujesz oszczędzać? – na to pytanie zdecydowana większość, bo aż 168 respondentów, odpowiedziała DOPÓKI BĘDZIE MNIE NA TO STAĆ (74,7%), DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA EDUKACJI (NP. STUDIÓW) 13,3%, DO 18 ROKU ŻYCIA (8,9%).

W odpowiedziach INNYCH padały także: „nie planuję terminu końca oszczędzania” (1 osoba), „zależy, co będzie pierwsze….ślub, mieszkanie czy inna potrzeba” (1 osoba), „aż zostanie osiągnięty cel wychowawczy” (1 osoba), „do 21 r.ż” (1 osoba), „do śmierci dziecka” (1 osoba).

Na pytanie: Jaką kwotę jesteś w stanie odłożyć miesięcznie? najwięcej, bo 59 osób odpowiedziało: ODKŁADAM CO MIESIĄC INNĄ KWOTĘ (26,1%), następne w kolejności były: 100-149 zł (20,8%), powyżej 200 zł (18,1%), 50-99 zł (16,4%), 150-200 zł (9,3%) i do 50 zł (9,3%).

Jak często oszczędzasz? CO MIESIĄC odpowiedziało 149 osób spośród wszystkich oszczędzających (67,1%), GDY MAM NADWYŻKĘ PIENIĘDZY (18%) i CO JAKIŚ CZAS (14,9%).

Z jakich metod oszczędzania korzystasz?

Zdecydowanie najwięcej odkładają rodzice na KONTACH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (59,6%), tradycyjną SKARBONKĘ wybrały 54 osoby (24%), następne w kolejności pojawiły się: LOKATY BANKOWE (16,9%), FUNDUSZE INWESTYCYJNE (14,2%), PRODUKTY TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH (NP. POLISY) 8,9%, METALE SZLACHETNE (NP. ZŁOTO) 7,6%.

Wśród INNYCH wymieniono: „subkonto” (1 osoba), „nieruchomości” (1 osoba), „konto oszczędnościowo-pożyczkowe w miejscu zatrudnienia” (2 osoby), „kilka instrumentów oszczędnościowych” ( 1 osoba).

W komentarzach do ankiety respondenci zamieścili następujące informacje:

  • „posiadamy dwoje dzieci, każdemu oszczędzamy w podobny sposób” (wielokrotnie),
  • „odkładamy wszystkie pieniądze, jakie dzieci dostają jako prezenty”,
  • „mam troje dzieci, pracuje tylko mąż, nie mam z czego odkładać”,
  • „oszczędzam, żeby móc kupić dziecku potrzebne rzeczy na bieżąco
    (np. podręczniki, buty, ubrania)”,
  • „oszczędzam też dla chrześnicy co miesiąc 50 zł na większe wydatki w przyszłości”,
  • „mam 3 dzieci. Wierzę w Boga i nie muszę oszczędzać”.

UWAGA! W ankiecie celowo nie uwzględniano wysokości zarobków/budżetu miesięcznego przypadającego na rodzinę – ankieta nie bada powodów kierujących metodami oszczędzania, a jedynie informuje, jakie są praktykowane.