Dlaczego wycofane z obiegu banknoty w dalszym ciągu mogą być cenne?

O tym, że pieniądze, które wyszły z użycia mogą być cenne, uczy nas… archeologia. Okazy numizmatyczne – monety – są obiektem pożądania wielu muzeów, historyków i kolekcjonerów. Dają nam wiele cennych informacji o przeszłości danego terenu. Te wykonane ze złota, wciąż zachowują swoją wartość ze względu na zawartość cennego kruszcu. Co z gotówką, która wyszła z obiegu? Przecież odnalezionych banknotów nie da się stopić, a próba płacenia przy ich pomocy najczęściej skończy się niczym. Najczęściej, bo nie we wszystkich przypadkach.

Dolar zawsze w cenie

Przykładem może być tutaj amerykański dolar. Niezależnie od tego, czy nasze pieniądze w tej walucie zostały wyemitowane niedawno, czy też pochodzą sprzed dziesięcioleci, na terenie USA możemy dokonywać transakcji, płacąc posiadanymi banknotami. Regulacja ta ma wieloletnią tradycję, gdyż obowiązuje od 1861 roku. Trzeba tu jednak podkreślić, że prawo takie przysługuje nam wyłącznie na terenie Stanów. Jeśli będziemy chcieli zapłacić starymi dolarami w innym kraju, gdzie waluta ta jest obowiązująca, np. w Ekwadorze lub Salwadorze, prawdopodobnie spotkamy się z odmową przyjęcia gotówki.

skup starych banknotów 

Wymień banknoty na nowe

W przypadku wielu walut wycofanych z obiegu, zanim udamy się do skupu starych banknotów, powinniśmy zainteresować się regulacjami narzuconymi przez centralne banki w kraju, gdzie dany znak pieniężny jest emitowany. Być może uda nam się wtedy najzwyczajniej wymienić posiadane przez nas banknoty na nowe, jeśli nie minął wyznaczony czas na przeprowadzenie tego rodzaju operacji.Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia w Polsce. Pieniądze sprzed denominacji można było wymienić w bankach na terenie kraju do końca 2010 roku. Wymiany wycofanych z obiegu forintów o nominałach 2000 i 5000 możemy dokonać do połowy 2020 roku w każdym węgierskim banku albo w jednostce pocztowej. Widzimy więc, że sytuacja ta kształtuje się różnie w zależności od kraju, dlatego trzeba za każdym razem dokonać oceny opłacalności – po wymianie określonych banknotów w danej walucie na nowe, posiadające moc nabywczą, sprzedamy je w kantorze po bardziej opłacalnym kursie, niż gdybyśmy chcieli sprzedać je w skupie starych banknotów.

Wartość kolekcjonerska

Jeśli minął termin wymiany banknotów w banku produkującym dany znak pieniężny, powinniśmy dokładnie określić czas emisji posiadanej przez nas gotówki. Może się bowiem okazać, że dany banknot jest przedmiotem pożądania wśród kolekcjonerów. Jego wartość może wtedy być naprawdę spora. Podstawowej wiedzy na temat wartości starej gotówki mogą dostarczyć nam katalogi banknotów. Dowiemy się z nich o najbardziej cennych i poszukiwanych seriach danego znaku pieniężnego. Informacje na ten temat znajdziemy również na specjalistycznych forach albo obserwując aukcje numizmatyczne. Być może okaże się, że jesteśmy w posiadaniu bardzo cennego okazu i na jego sprzedaży uda nam się sporo zarobić. Cena w tym przypadku uzależniona będzie również od stanu zachowania banknotu.

skup walut wycofanych z obiegu

W ostateczności – skup wycofanych banknotów

Jeśli okaże się, że posiadanych przez nas pieniędzy nie możemy wymienić, a ich wartość na rynku kolekcjonerskim jest znikoma, możemy najzwyczajniej z usług skupu walut wycofanych z obiegu. Warto wcześniej rozeznać się w rynku, gdyż ceny za poszczególne znaki pieniężne w zależności od skupu mogą się różnić. Trzeba też dowiedzieć się, czy w danym skupie starych banknotów możemy sprzedać pieniądze w określonej walucie. Jeśli cenimy sobie wygodę i nowoczesność, możemy skorzystać ze skupów internetowych, tj. https://staragotowka.pl/. Przechodząc na stronę, możemy szybko rozeznać się w walutach, które sprzedamy w tym skupie, a dzięki specjalnemu kalkulatorowi dowiemy się, na jaką kwotę możemy liczyć. Pieniądze bezpiecznie wysyłamy do siedziby firmy, np. kurierem, a na nasze konto wpłyną złotówki. Osoby z Wrocławia mogą oczywiście udać się osobiście do skupu i tam przeprowadzić transakcję. Bezpieczeństwo transakcji potwierdzają opinie wielu dotychczasowych klientów.