Coraz większa ingerencja rządu w pieniądze podatników

Od 1 lipca 2022 roku administracja skarbowa zyska nowe, rozszerzone uprawnienia w zakresie kontroli osobistych kont bankowych obywateli Polski. Począwszy od tego dnia, Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji bankowej danego podatnika. Wynika to ze zmiany zapisu przepisu Polskiego Ładu, gdzie słowo „podejrzany” zostało zastąpione określeniem „osoba fizyczna”. Zapis ten już budzi wiele niepokoju wśród analityków podatkowych, rzecznika praw obywatelskich, a także Związku Banków Polskich, który w opublikowanym oświadczeniu mówi „o bardzo niebezpiecznym wyłomie w prawie”. Ponadto od 1 stycznia 2023 roku zostaną wprowadzone nowe limity płatności gotówkowych, ograniczające transakcje płatnicze między konsumentem a przedsiębiorcą (B2C) oraz przedsiębiorcą dla przedsiębiorcy(B2B).

Nowe uprawnienia fiskusa

Skarbówka obiera za cel konta bankowe obywateli, lecz jednocześnie resort finansów „uspokaja”, że zostaną poddane analizie tylko konta osób, co do których już prowadzone są czynności sprawdzające. Czy na pewno? Dzięki zabiegowi zamiany słowa „podejrzany” na „osoba fizyczna” każdy, o kogo zapyta skarbówka, będzie miał de facto status podejrzanego. 

Urząd Skarbowy, zainteresowany daną osobą, będzie mógł uzyskać od banku – który będzie zobligowany przekazać organom podatkowym dane swojego klienta – informacje dotyczące m.in. liczby posiadanych przez klienta rachunków, obrotów i stanów tych rachunków, a także kwot i dat poszczególnych wypłat z bankomatu. 

Co to ma na celu? 

Przede wszystkim uzyskanie potwierdzenia, czy dana osoba – podatnik – nie ukrywa dodatkowych dochodów, by nie płacić podatku, lub czy prowadzi niezarejestrowany biznes. Do tej pory o powyższe dane mógł wystąpić szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Rozszerzone uprawnienia Skarbówki i dogłębna kontrolna naszych kont bankowych budzą wątpliwości i niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcina Wiącka, który zgłosił się do rządu o wyjaśnienia w tej sprawie. W opinii pana Wiącka nie przedstawiono obywatelom wystarczającego uzasadnienia zmiany. – „Znacząco poszerza to zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli” – uważa RPO.

Jak doszło do nowego przepisu, uchwalonego w ramach Polskiego Ładu? 

Z informacji, do których dotarł portal money.pl wynika, że przepis poszerzający uprawnienia fiskusa jest prawdopodobnie tzw. „wrzutką”, którą zrobiono na etapie prac parlamentarnych nad pakietem ustaw podatkowych Polskiego Ładu w Sejmie. To sprawiło, że zmiana przeszła wśród setek poprawek praktycznie niezauważona i została przegłosowana.

Resort finansów uwzględnia uwagi zgłoszone do treści zmienionego przepisu i aktualnie prowadzona jest ponowna analiza zapisu, w celu jego ewentualnej zmiany.

Zmiany w płatnościach gotówkowych od 1 stycznia 2023

Uaktualniane wciąż zapisy, zawarte w Polskim Ładzie, zakładają zmianę limitu płatności gotówkowych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych od 1 stycznia przyszłego roku. Co to oznacza w praktyce?

Obecne dotąd limity płatności gotówkowej dotyczyły jedynie transakcji między przedsiębiorcami, ale wraz z nowymi przepisami ustawodawca wprowadził także ograniczenie obejmujące transakcje bezpośrednio z konsumentem. Część przedsiębiorców będzie dodatkowo zobowiązana zapewnić możliwość uiszczenia płatności w sposób bezgotówkowy w każdym miejscu, w którym prowadzona jest ich działalność gospodarcza. 

Koniec rozliczania się gotówką na duże kwoty

Polski Ład po raz pierwszy wprowadza limity transakcji gotówkowych, dotyczące konsumentów, czyli osób prywatnych, dokonujących transakcji z przedsiębiorcą – tzw. B2C; limity, które do tej pory nie istniały. 

Nowe prawo zakłada, że konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności bezgotówkowo, przy założeniu, że jednorazowa wartość transakcji przekroczy 20 000 zł.  W praktyce oznacza to, że przy każdej transakcji o wartości większej niż 20 000 zł konsument będzie zobowiązany do posiadania lub założenia rachunku płatniczego, bez względu na to, czego dotyczy transakcja. 

Przedsiębiorca dla przedsiębiorcy B2B 

Ile wynosi obecnie limit płatności gotówkowych?

Jeszcze do roku 2017 limit płatności gotówkowych wynosił 15 000 euro, następnie 15 000 zł, aż w obecnym, 2022 roku zmniejszono limit do 8 000 zł. Co oznacza limit 8 000 zł? Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość takiej transakcji jest równa lub przekracza 8 000 złotych. Warto dodać, że przepis mówi o wartości całej transakcji, bez względu na liczbę zawartych w niej płatności. 

Nowe przepisy a złoto

Zmiany w limitach płatności nie ominą rynku metali szlachetnych. Jak wpłynie to na sprzedaż złota?

Ponieważ zmiany w prawie mają przede wszystkim na celu wyeliminowanie tzw. „szarej strefy” i uniemożliwienie przeprowadzania transakcji płatniczych w sposób niejawny, limity mają zapewnić pełną transparentność przepływów finansowych na naszych rachunkach. Organy państwowe wolą, by pieniądze podatnika pozostały w systemie bankowym (finansowym), gdyż daje to możliwość kontroli wydatków podatnika – co kupił, kiedy i za ile. Tymczasem fizyczny zakup metali lokacyjnych bez wątpienia wiąże się z faktem wycofania funduszy z rachunków płatniczych i wykorzystania ich do płatności bezgotówkowych, które cechuje duża anonimowość: rejestracja jednorazowej transakcji zakupu towarów inwestycyjnych ze złota jest konieczna – zgodnie z obecną literą prawa – dopiero wówczas, gdy przekroczy kwotę 15 000 euro (około 69 000 zł). Limit transakcji bezgotówkowej do 20 000 zł narusza anonimowość konsumenta – klient, który mógł do kwoty 15 000 euro nabyć w gotówce około 8 złotych, jednouncjowych monet, od 1 stycznia 2023 będzie mógł kupić jednorazowo tylko 2 (nie przekraczając 20 000 zł). Kolejne transakcje muszą być opłacone poprzez rachunek bankowy, a ten jest powiązany z wrażliwymi danymi osobowymi.

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny