Czy bank może odmówić przyjęcia uszkodzonego banknotu?

Być może właśnie dokonujesz zakupu i zauważasz, że banknot 20-złotowy, który wyciągnąłeś z portfela jest podarty. Czy kasjer może odmówić jego przyjęcia? A co ważniejsze – czy posługiwanie się nim jest legalne? Zarobiłeś te pieniądze i zrozumiałym jest, że chciałbyś je wydać na to, czego aktualnie potrzebujesz. Jeżeli więc znalazłeś się w posiadaniu zniszczonych pieniędzy, ważne jest, żebyś wiedział, jak masz z nimi postępować.

Co należy rozumieć przez uszkodzony pieniądz?

Istnieją trzy rodzaje uszkodzonych banknotów: banknoty nienadające się do obiegu, banknoty niekompletne oraz banknoty uszkodzone lub zanieczyszczone.

Według polityki Narodowego Banku Polskiego dotyczącej banknotów uszkodzonych, nie powinno się ponosić uszczerbku finansowego z powodu przypadkowego zniszczenia banknotu lub wejścia w jego posiadanie. Przyjęcie przez bank uszkodzonego banknotu i jego wymiany na nowy zależne jest od warunków, które zostały określone w zarządzeniu wydanym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Czym charakteryzują się uszkodzone pieniądze?

  1. Banknoty nienadające się do obiegu

Banknot nie nadający się do obiegu to banknot, który uległ zużyciu lub niewielkiemu uszkodzeniu i ma jedno lub więcej z poniższych uszkodzeń:

-rozdarcie dowolnej wielkości

-sklejenie taśmą lub zszycie zszywką

-brakujące części o wielkości mniejszej niż 20% powierzchni banknotu

-napis graffiti lub plamy

-starty atrament

Powyższe uszkodzenia kwalifikują banknot do wymiany w placówce bankowej.

  1. Banknoty niekompletne

Banknot niekompletny to taki, w którym brakuje znacznej części banknotu.

Nie masz obowiązku przyjmowania takiego banknotu jako zapłaty lub reszty. Gdy jednak okaże się, że posiadasz niekompletny banknot, wiedz, że jeśli w jednym kawałku zachowało się co najmniej 45% pierwotnej powierzchni banknotu i możliwe jest rozpoznanie nominału, bank jest zobligowany do dokonania wymiany niekompletnego banknotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie on wymieniony za połowę jego wartości nominalnej.

Banknot, który zachował co najmniej 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, zostanie wymieniony na banknot o takim samym nominale. Pełnej wymianie podlega także banknot przerwany na dwie części, pod warunkiem, że obie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej powierzchni.

  1. Banknoty poważnie uszkodzone/zanieczyszczone

Banknot jest poważnie uszkodzony lub zanieczyszczony, jeśli ma znaczne lub nietypowe uszkodzenia, np. uszkodzenia termiczne lub zawilgocenie, które dotyczą ponad 20% banknotu, uszkodzenia, które każą wątpić w autentyczność lub wartość banknotu, uszkodzenia spowodowane skażeniem substancjami, np. chemikaliami, krwią itp.

Jeśli pracownik banku nie podda w wątpliwość autentyczności uszkodzonego banknotu, również kwalifikuje się on do wymiany. Decyzją pracownika otrzymamy 50% lub 100% wartości wymienianego nominału.

Czy posługiwanie się uszkodzonymi banknotami jest legalne?

Uszkodzone banknoty i monety nie są prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej posiadanie ich nie jest niezgodne z literą prawa, a tym samym NIE jest nielegalne. Kupujący nie mają jednak obowiązku przyjmowania banknotów niekompletnych, brudnych czy poważnie uszkodzonych. Kasjer, sprzedawca bądź pracownik sklepu również może odmówić przyjęcia banknotu, który uzna za uszkodzony.

Jak wymienić uszkodzoną gotówkę?

Wymiany możesz dokonać w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Na miejscu zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiego wniosku. Niezbędne będzie podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz złożenie swojego podpisu.

W październiku 2020 r.  weszło w życie zarządzenie Prezesa NBP z 17 września 2020 r., które umożliwia dostarczenie zużytych lub uszkodzonych banknotów waluty polskiej wraz z wypełnionym wnioskiem do oddziałów banku korespondencyjnie – przesyłką pocztową lub kurierską. Osoba fizyczna może w ten sposób wymienić maksymalnie 2000 zł, a należną kwotę otrzyma na wskazany we wniosku o dokonanie wymiany rachunek bankowy.

Skup banknotów wycofanych z obiegu

By uniknąć sytuacji, w której sprzedawca odmawia przyjęcia uszkodzonych pieniędzy, warto przejrzeć uważnie wszystkie banknoty, w których posiadaniu jesteś i upewnić się, czy Twoja gotówka ma plamy, zabrudzenia lub naddarcia. Może się zdarzyć, że w trakcie przeglądu znajdziesz wśród złotówek również zagraniczną walutę, która została Ci z wakacyjnego wyjazdu. Warto wówczas dokładnie sprawdzić, jakie serie i numery nosi posiadana waluta. Dlaczego jest to istotne? Banki centralne regularnie wymieniają banknoty o różnych nominałach na nowsze, lepiej zabezpieczone przed fałszerstwami, wycofując starsze wersje z oficjalnego obiegu. Przez określony czas można wymienić starsze serie na nowsze w banku danego kraju, jeśli jednak termin ten już minął, jest niemal pewnym, że kantor w Polsce nie przyjmie Twojej gotówki.  Nie znaczy to jednak, że Twoje pieniądze straciły na wartości.  Firma https://staragotowka.pl/ zajmuje się skupem walut wycofanych z obiegu, a także skupem starych, uszkodzonych banknotów w obcej walucie. Firma gwarantuje bezpłatną wycenę każdego przysłanego banknotu i monety, a oferowane ceny skupu są najwyższe w Polsce.

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny