Jak dolar (nie) radzi sobie z inflacją?

Wpływ inflacji na wartość pieniądza polega na tym, że obniża ona siłę nabywczą waluty na przestrzeni czasu. Wartość pieniądza na przestrzeni czasu to koncepcja, która opisuje, w jaki sposób pieniądze dostępne dla Ciebie dzisiaj są warte więcej niż ta sama kwota pieniędzy w przyszłości. Koncepcja zakłada również, że nie inwestujesz posiadanych funduszy w papiery udziałowe lub oprocentowane konta bankowe, lecz przechowujesz pieniądze w gotówce. Można to ująć tak – jeśli masz dolara w kieszeni, to jego wartość za rok będzie mniejsza od obecnej, jeśli zatrzymasz go w kieszeni.

Co wpływa na inflację?

Na inflację istotny wpływ mają czynniki takie jak polityka monetarna, stan gospodarki w kraju oraz popyt i podaż. Obecna polityka monetarna opiera się na intensywnej emisji pieniądza przez banki centralne świata. Jest to tzw. stymulacja fiskalna, która poprzez dodruk pieniądza wspiera zamrożoną gospodarkę w ciężkim czasie pandemii. Emisja waluty na masową skalę powoduje jednak spadek siły nabywczej pieniądza, tym samym podnosząc inflację, a co za tym idzie zmniejszając wartość siły nabywczej waluty – w tym przypadku dolara.

dystrybutor

Rezerwa Federalna i inflacja

Inflacja, choć powoduje utratę siły nabywczej każdej waluty, jest zjawiskiem pożądanym przez banki centralne, bo gwarantuje stały wzrost gospodarczy. Jednym z głównych zadań amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej jest monitorowanie i kontrolowanie inflacji. Fed dąży do utrzymania stopy inflacji (czyli wartości wzrostu cen w przyjętym okresie, najczęściej wylicza się ją rok do roku) na poziomie około 2%, zarządzając nią na jeden z trzech sposobów – stopą funduszy federalnych, stopą rezerw obowiązkowych i zmniejszeniem podaży pieniądza. Jeśli odczyty inflacyjne są wyższe niż 2%, wzrasta prawdopodobieństwo, że bank centralny podwyższy stopy procentowe, by zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu. Niskie odczyty inflacyjne skutkują obniżaniem stóp procentowych w celu pobudzania gospodarki do wzrostu. W marcu 2020 roku, w obliczu wybuchu pandemii, Fed wprowadził niskie stopy procentowe, na poziomie 1,5% i na marcowym posiedzeniu w 2021 roku potwierdził utrzymanie polityki niskich stóp do końca roku 2023.

Inflacja a siła dolara

Jak zostało wspomniane wyżej, inflacja powoduje wzrost cen dóbr i usług na przestrzeni czasu, skutecznie zmniejszając liczbę dóbr i usług, które można kupić za dolara w przyszłości, w porównaniu z siłą nabywczą dzisiejszego dolara. Jeśli płace pozostają na tym samym poziomie, ale inflacja powoduje wzrost cen towarów i usług w czasie, to zakup tego samego towaru lub usługi w przyszłości będzie wymagał większego procentu Twojego dochodu. Idealnie obrazuje to przykład relacji między złotem a ilością dolara, potrzebną do zakupu uncji kruszcu. W 1973 roku uncja złota kosztowała 63 dolary, a dziś ta sama ilość złota kosztuje 1770 dolarów. Jest to wzrost rzędu 2900%! Badania rynkowe pokazują, że przez ostatnie 100 lat 1 dolar stracił aż 96% swojej siły nabywczej. 100 dolarów z 1913 roku ma wartość nabywczą odpowiadającą dzisiejszym niecałym 4 dolarom.

recesja

Dlaczego trzymanie gotówki to zły pomysł?

Wysoka inflacja wpływa na wartość amerykańskiej waluty, bowiem dolar jest odwrotnie skorelowany z inflacją. Długoterminowy wzrost cen nieruchomości, cen akcji i metali szlachetnych, sprawia, że za tę samą kwotę pieniędzy kupimy w przyszłości mniej, niż gdybyśmy to zrobili obecnie. Dlatego jeśli trzymasz w domu dolary, najlepiej jest wymienić je w banku lub kantorze, zanim ich wartość obniży się jeszcze bardziej. Warto jednak pamiętać, że Stany Zjednoczone co parę lat wprowadzają nowe wersje banknotów, a stare wycofywane są z obiegu. Jeśli posiadasz stare lub uszkodzone banknoty, alternatywą do wymiany waluty są serwisy internetowe, np. https://staragotowka.pl/dolar-amerykanski/, specjalizujące się w skupie dolarów i innych walut wycofanych z obiegu.  Aktualne ceny skupu podane są na stronie serwisu, który oferuje jednocześnie możliwość negocjacji przy wyższych kwotach.

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny