Koniec wolności od VAT-u w Estonii

Od 1 lipca 2022 roku rząd Estonii zmienił korzystne dla inwestorów warunki zakupu srebrnych monet inwestycyjnych. Dotąd Estonia była jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym srebrne monety inwestycyjne sprzedawane były z zerowym podatkiem VAT. Począwszy od lipca, na monety został nałożony VAT w wysokości 20% i tym samym status prawny srebrnych monet został zrównany ze srebrnymi sztabkami.

Estonia i Tax-Free Silver

Unia Europejska ustala przepisy dotyczące podatku VAT dla swoich państw członkowskich, jednak sposób stosowania tych przepisów jest ustalany na poziomie krajowym. Z tego powodu stawki różnią się w zależności od kraju, a obywatele różnych państw kupują srebro w krajach Unii, gdzie ceny są dla nich korzystniejsze – i tak w Luksemburgu podatek VAT wynosi 17%, 27% na Węgrzech, 23% w Polsce, w Niemczech stawka to 19% etc. Estonia była ostatnim państwem, gdzie srebrne monety inwestycyjne były objęte stawką zerową. W związku z tym inwestorzy z UE (oraz inwestorzy z Wielkiej Brytanii do stycznia 2021 r.- Brexit), mogli nabyć srebro inwestycyjne od estońskiego dealera po atrakcyjnej cenie, a odbiór osobisty towaru bądź zorganizowanie kuriera pozwalało uniknąć opłaty podatkowej, ponieważ zgodnie z wewnętrznymi przepisami, transakcja została rozpoczęta i zakończona w Estonii. Warto dodać, że choć premie na monetach estońskich dealerów były wyraźnie wyższe niż na innych rynkach, brak podatku sprawiał, że cena dla odbiorcy końcowego wciąż była atrakcyjniejsza niż zakup tych samych monet w rodzimym kraju; w szczególności dla inwestorów, którzy jednorazowo dokonywali zakupu dużych ilości tego metalu szlachetnego.

 

Skąd zmiany?

Jak zostało wspomniane wyżej, to Unia Europejska ustala przepisy dotyczące podatku VAT dla swoich państw członkowskich, dążąc do ujednolicenia stawek. Zmiany w estońskim prawie to odpowiedź rządu na sygnały płynące z Brukseli o braku zgodności estońskiego prawarozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 651/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie emisji monet euro. 

W związku z powyższym Estonia zdecydowała się zmienić zapis prawny i tym samym zamknąć „estońskie okno” dla tańszych srebrnych monet inwestycyjnych, których zakup był w tym kraju zawsze popularny, w przeciwieństwie do sztabek srebra, które nie były zwolnione z VAT.

Treść zapisu zmiany w estońskim prawie: „The VAT exemption of collector coins, including investment purpose silver coins, will be abolished (16 (2)1 4) and § 17 (1) 3) of the VAT Act). As a result of the law amendment, the VAT exemption applies only to coins and banknotes, which are customarily used as a means of payment. Investment gold remains to be VAT exempt.” —-   Zniesione zostanie zwolnienie z VAT monet kolekcjonerskich, w tym srebrnych monet o przeznaczeniu inwestycyjnym (16 ust. 2 pkt 1 4) i § 17 ust. 1 pkt 3) ustawy o VAT). W wyniku zmiany ustawy zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie monet i banknotów, które są zwyczajowo używane jako środek płatniczy. Złoto inwestycyjne nadal pozostaje zwolnione z VAT.

Srebro w Polsce

Na polskim rynku metali szlachetnych część dealerów sprzedaje srebro w systemie VAT-marży, część na pełnym 23% VAT.

Co to znaczy? 

Sprzedaż VAT-marża oznacza naliczenie 23% podatku jedynie od różnicy między ceną, po której dealer srebro kupił, od ceny, po której sprzedaje dany towar. To może niewiele dla indywidualnego inwestora, ale cena końcowa wciąż jest mniejsza, niż gdyby VAT naliczany był od pełnej kwoty.

Choć pojawiają się propozycje ustanowienia jednej stawki 8% na jasno zdefiniowaną kategorię srebrnych monet inwestycyjnych, stanowisko Ministerstwa Finansów jest jednoznaczne – Polska, tak jak inne Państwa Członkowskie UE, zobowiązana jest do przestrzegania zgodności regulacji przyjętych w ustawie o VAT z przepisami dyrektywy 2006/112/WE:

„…w przypadku gdy usługobiorca świadczący usługi przez pośrednika jest zidentyfikowany do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo, na terytorium którego dokonano tej transakcji, uznaje się, że miejscem świadczenia usług przez pośrednika jest terytorium państwa członkowskiego, które nadało usługobiorcy numer identyfikacyjny VAT, pod którym usługa została dla niego wykonana”.

Dealerów metali szlachetnych jest na polskim rynku coraz więcej. By transakcja była udana, najlepiej udać się do sprawdzonego i zaufanego sprzedawcy. Mennica 79 Element od ponad 10 lat zajmuje się sprzedażą srebra inwestycyjnego i złota, znajdując się w pierwszej trójce największych dostawców metali inwestycyjnych w kraju. Silną pozycję na rynku Mennica utrzymuje dzięki swojej profesjonalnej obsłudze i wyjątkowo atrakcyjnych cenach oferowanych towarów inwestycyjnych.

 

 

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny