Pieniądz jako roszczenie, a nie realna wartość – światowa polityka kursu walutowego

Prowadzona przez poszczególne państwa polityka kursu walutowego wykorzystywana jest jako narzędzie do oddziaływania na obroty z zagranicą. Ma ona na celu zrównać popyt i podaż waluty zależnie od potrzeb wewnętrznej gospodarki i bilansu płatniczego.

Kursy walutowe a polityka pieniężna

Kurs walutowy można określić jako cenę jednej waluty wyrażoną w innej walucie. Każdego dnia Europejski Bank Centralny ogłasza w celach informacyjnych kursy referencyjne dla 31 walut wobec euro, które stosowane są zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Oprócz tego EBC ogłasza nominalny efektywny kurs euro wobec walut 19 partnerów handlowych Unii Europejskiej wskazujący czy w ujęciu średnim kurs walut obcych rośnie czy też maleje w stosunku do euro. Europejski Bank Centralny nie próbuje wpływać na kurs walutowy stosując określoną politykę pieniężną. Warto też zaznaczyć, że kraje należące do grupy G-20 zobowiązały się nie dokonywać dewaluacji swoich walut oraz nie stosować polityki kursowej dla wzmocnienia swojej pozycji. Poziom kursów ma istotne znaczenie dla równowagi cen i wzrostu gospodarczego i oddziałuje m.in. na handel międzynarodowy.

rozrzucone dolary amerykańskie

Co wpływa na zmianę kursu walut?

Zanim wymyślono pieniądze, handel polegał na wymianie towaru na inny towar. Wprowadzenie monet miało tę wymianę ułatwić, a wartość pieniądza zależała przede wszystkim od kruszcu, z jakiego wykonane zostały monety. Współczesne pieniądze papierowe mają wyłącznie wartość umowną, która nie znajduje nawet pokrycia w złocie. Każde z państw posiada własną walutę, a jej wartość względem innych walut kształtowana jest przez różne czynniki. Większość krajów rozwiniętych i rozwijających się stosuje system kursów płynnych, gdzie notowania walutowe zależne są od popytu i podaży. W systemie tym na wycenę walut wpływają takie czynniki, jak m. in. poziom stóp procentowych, poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego czy stopa bezrobocia. Nie bez znaczenia dla kursu walut pozostają również wydarzenia polityczne, czego przykładem może być osłabienie funta szterlinga z powodu Brexitu czy złotówki względem dolara w sierpniu 2014 roku, kiedy inwestorów zaniepokoiła sytuacja związana z konwojem humanitarnym wysłanym przez Rosję na Ukrainę bez zgody władz ukraińskich.

Wycofywanie walut

Niektóre kraje decydują się na wycofywanie walut i zastąpienie ich mocniejszymi. Doskonałym przykładem jest tu euro, które zastąpiło krajowe środki płatnicze w wielu państwach Unii Europejskiej. Wspólna waluta państw członkowskich znacznie ułatwia handel międzynarodowy. Banknoty i monety wycofywane są z obiegu także ze względów bezpieczeństwa – nowe banknoty są zazwyczaj lepiej zabezpieczone przed fałszerstwem, co ogranicza liczbę oszustw. W takiej sytuacji banki centralne zazwyczaj umożliwiają przez określony czas wymianę pieniędzy i oferują skup wycofanych banknotów. Wyjątkiem jest dolar amerykański, który w Stanach Zjednoczonych stanowi legalny środek płatniczy niezależnie od tego, kiedy był wyemitowany. Warto jednak pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w innych krajach, gdzie dolar jest walutą obowiązującą – w Ekwadorze czy Salwadorze najprawdopodobniej zakupy za stare dolary raczej nie będą możliwe.

amerykańskie banknoty

Gdzie wymieniać banknoty?

Jeśli przegapiliśmy czas wymiany wycofanej waluty, jej sprzedaż w banku lub kantorze może okazać się niemożliwa, a wówczas rozwiązaniem jest skup starych banknotów. Wymianę umożliwi np. strona Staragotówka, gdzie znajdziemy prosty w obsłudze kalkulator pozwalający na obliczenie zysków. Skup walut wycofanych z obiegu to dobre rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest możliwa ich wymiana w banku lub kantorze. Transakcji można dokonać osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej – wówczas pieniądze wpłacane są na konto. Warto przy tym wspomnieć, że skup banknotów wycofanych z obiegu uzależnia zapłatę za walory nie od ich stanu, a od kursu złotówki wobec innych walut. Nie musimy więc obawiać się, że nie otrzymamy zapłaty za przybrudzone lub podniszczone egzemplarze.

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny